GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluka o izboru radnice na radno mjesto odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137-68/14-1 od 6. listopada 2014), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 16. sjednici održanoj 20. listopada 2015. donijelo je

ODLUKU o izboru radnice na radno mjesto odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme

I.

Žaklina Moslavac iz Kalinovca, Ul. Mate Kaića 38/A izabire se na radno mjesto odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću KOŠUTICA Ferdinandovac po objavljenom Natječaju za radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr 2. listopada 2015. godine.

II.

Izabrana Žaklina Moslavac ispunjava tražene uvjete iz Natječaja: VŠS, odgojitelj predškolske djece; položen stručni ispit za zvanje odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece.

III.

Izabrana Žaklina Moslavac zaključit će s Dječjim vrtićom KOŠUTICA Ferdinandovac Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme radi zamjene u trajanju od 1. studenoga 2015. do dana pravomoćnog prestanka privremene nesposobnosti za rad (rodiljnog dopusta) Valentine Bedeković na radnom mjestu odgojiteljice ali ne duže od 1 (jedne) godine, uz uvjet probnog rada u trajanju 90 dana.

KLASA: 601-02/15-01/34
URBROJ: 2137/15-68-15-1
Ferdinandovac, 20. listopada 2015.

DJEČJI VRTIĆ KOŠUTICA FERDINANDOVAC
UPRAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:

Robert Ščuka, dipl.kateh.