Odluka o izboru radnice na radno mjesto odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137-68/14-1 od 6. listopada 2014), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 16. sjednici održanoj 20. listopada 2015. donijelo je

ODLUKU o izboru radnice na radno mjesto odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme

Opširnije...

Natječaj za izbor radnice/radnika na radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137-68/14-1 od 6. listopada 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 15. sjednici održanoj 29. rujna 2015. donijelo je

ODLUKU o objavi Natječaja za izbor radnice/radnika na radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja

Opširnije...

Lista reda prvenstva pri upisu (nove) djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2015/2016. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13), članka 3. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Košutica“ Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke“ županije broj 4/98) i članka 53. stavka 1. točke 20. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137/15-68-14-1 od 6. listopada 2014), a pozivom na Obavijest roditeljima o predbilježbi upisa djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 032-01/15-01/01, URBROJ: 2137/15-15-1 od 26. svibnja 2015) ravnateljica Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac, predlaže slijedeću

Listu reda prvenstva pri upisu (nove) djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2015/2016. godinu

Obavijest Dječjeg vrtića „Košutica" Ferdinandovac

Obavještavaju se roditelji s područja Općine Ferdinandovac da će se predbilježbe za upis djece u pedagošku 2014/2015. godinu vršiti u Dječjem vrtiću „Košutica" Ferdinandovac, Trg slobode 36 od 16. do 30. lipnja 2014. svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 13.00 sati.

U Dječji vrtić se primaju djeca od navršene 1. godine života do polaska u osnovnu školu.

Ravnateljica: Nevenka Kovačić

Oglas za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara

DJEČJI VRTIĆ ''KOŠUTICA''
FERDINANDOVAC

KLASA: 601-02/14-01/08
URBROJ: 2137/15-68-14-1
Ferdinandovac, 6. ožujka 2014.

Na temelju članka 22. Statuta Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac KLASA: 601-02/98-01/19, URBROJ: 2137-68/98-1 od 7. rujna 1998. i članka 6. stavka 3. Pravilnika o radu KLASA: 601-02/09-01/04, URBROJ: 2137-68/09-1 od 28. travnja 2009, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac na 5. sjednici održanoj 6. ožujka 2014. donijelo je

O D L U K U o raspisivanju Oglasa za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara

Opširnije...

Potkategorije

Stranica 2 od 3