Održana 2. redovita skupština LAG-a "PODRAVINA"

2. skupština LAG-a "PODRAVINA"12. ožujka 2014. godine, u Hotelu "Picok" u Đurđevcu održana je druga redovita Skupština LAG-a "PODRAVINA". Skupštinom je predsjedavao predsjednik LAG-a, načelnik Općine Kalinovac, Branko Sobota. Nakon izbora radnih tijela Skupštine, razmotrena su i jednoglasno usvojena izvješća Predsjednika, Upravnog i Nadzornog odbora te financijsko izvješće za 2013. godinu.

Voditeljica LAG-a, Mihaela Lončar, prezentirala je prisutnima aktivnosti LAG-a u protekloj godini te predstavila planove za buduće razdoblje.

Članove Skupštine je u ime Koprivničko-križevačke županije pozdravio voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i EU fondove Vladimir Šadek koji je čestitao LAG-u "PODRAVINA" na dosadašnjem radu i zaželio mu puno uspjeha u realizaciji daljnjih planova.

Poziv na informativnu radionicu LAG-a "PODRAVINA"

Obavještavaju se i pozivaju svi zainteresirani na Informativnu radionicu LAG-a "PODRAVINA". 

Radionica će se održati 5. veljače (srijeda) u 19,00 sati u Vatrogasnoj vijećnici. Voditeljica i tajnica LAG-a informirat će o zadacima i odgovornostima LAG-a, opisati aktivnosti koje se provode, navesti što se može očekivati od LAG-a, kako koristiti usluge LAG-a. osvrt na EU fondove... 

Svi zainteresirani, bez obzira jesu li članovi LAG-a su dobrodošli!

1. Izborna skupština LAG-a "PODRAVINA"

lagskupstina25. rujna 2013., u Hotelu "Picok" održana je prva izborna i izvještajna Skupština LAG-a "PODRAVINA". Skupštinom je predsjedavao predsjednik LAG-a, načelnik Općine Kalinovac, Branko Sobota.

Skupština je na početku razmotrila i usvojila izvješća Predsjednika, Upravnog i Nadzornog odbora te financijski izvještaj o radu LAG-a za razdoblje od osnivanja, 15. listopada 2012. godine, do 25. rujna 2013.

Na Skupštini je izmijenjen Statut udruge i Poslovnik o radu Skupštine te je za predsjednika udruge reizabran gospodin Branko Sobota - načelnik Općine Kalinovac, za dopredsjednicu gospođa Nadica Kolar iz Općine Ferdinandovac, za dopredsjednika Mladen Madjer, nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Novigrada Podravskog, za voditeljicu je izabrana Mihaela Lončar, profesorica geografije iz Kalinovca, a za tajnicu udruge Silvija Lukačin, diplomirana ekonomistica iz Đurđevca. Izabrani su i novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora.

Članove Skupštine je u ime Koprivničko-križevačke županije pozdravio pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije, gospodin Marijan Štimac. Gospodin Štimac je pohvalio dosadašnji rad LAG-a "„PODRAVINA" te izrazio nadu u još uspješniji rad ovog LAG-a.

LAG - završne radionice

Dana 28. studenoga 2012. godine u prostoru Društvenoga doma u Drnju održana je posljednja od ukupno od devet radionica koje su provođene u okviru izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Podravina. Radionice je organizirao LAG Podravina u suradnji sa POROM Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja koja pruža tehničku pomoć pri izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Podravina.
Lokalna akcijska grupa Podravina obuhvaća područje grada Đurđevca i općina Drnja, Ferdinandovca, Gole, Hlebina, Kalinovca, Molvi, Novigrada Podravskog, Novog Virja, Podravskih Sesvete, Virja i Peteranca.
Cilj održavanja radionica je izrada strateškog dokumenta razvoja LAG-a koji će doista predstavljati volju domaćih ljudi i stanovnika područja LAG-a. Izrada Lokalne razvojne strategije je i jedan od preduvjeta za prijavu LAG-a Podravina na Mjeru 202 IPARD programa koja je namjenjena sufinanciranju lokalnih akcijskih grupa.

Opširnije...

Javni poziv LAG-a

Lokalna akcijska grupa Podravina objavljuje javni poziv za dostavu projektnih ideja za provedbu Lokalne razvojne strategije za područje LAG-a Podravina LAG Podravina poziva sve zainteresirane građane, trgovačka društva, OPG-e, zadruge, udruge, javne ustanove i širu zainteresiranu javnost s područja LAG-a (grad Đurđevac te općine Drnje, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravske Sesvete, Virje) da prijave svoje projektne ideje koje mogu doprinijeti gospodarskom, infrastrukturnom i društvenom razvoju te podizanju kvalitete života stanovnika na području LAG-a.
Prikupljanje projektnih ideja preduvjet je za izradu Lokalne razvojne strategije područja LAG-a Podravina te prilika da svi zainteresirani lokalni dionici uključe svoje razvojne ideje u zajedničku razvojnu strategiju. Sukladno propisanoj metodologiji izrade Lokalne strategije razvoja, stvorit će se baza projekata koje će se ocjenjivati prema unaprijed utvrđenim kriterijima te će se projektne ideje koje ostvare najveći broj bodova uključiti u Akcijski plan provedbe Lokalne strategije razvoja LAG-a Podravina.

Opširnije...

LAG - radionice

Dragi naši Podravci,
pozivamo vas na radionice za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a "PODRAVINA". Ukupno će biti 9 radionica, po 3 za svaki sektor (gospodarski - OPG, d.o.o., d.d., zadruge, obrti; civilni - udruge, zajednice, društva i javni - općine, javne ustanove).
Nadamo se da ćete se odazvati u što većem broju kako bismo što kvalitetnije izradili Lokalnu strategiju razvoja te time doprinijeli razvoju Podravine te stvaranju novih radnih mjesta uz pomoć vaših ideja i projektnih prijedloga.
Radionice koje će se održati 5., 6. i 7. studenog započeti će u 11 sati.

RASPORED RADIONICA:

Opširnije...

Održana 1. sjednica LAG-a „Podravina"

Održana 1. sjednica LAG-a „Podravina"

Sjednici je prisustvovalo 11 članova Upravnog odbora LAG-a „PODRAVINA", tajnica LAG-a i predstavnik PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja. Predsjednik LAG-a „PODRAVINA" gospodin Branko Sobota informirao je prisutne da su sukladno dogovoru na Osnivačkoj skupštini LAG-a „PODRAVINA" poduzete radnje za registraciju udruge te je LAG „PODRAVINA" registriran kao udruga pri nadležnim tijelima državne uprave.
Na sjednici su donešeni Plan rada i Financijski plan Udruge za 2012. godinu te su donešene odluke o visini godišnjeg iznosa članarine za osnivače LAG-a „PODRAVINA", potpisivanju Sporazuma s POROM Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja o stručnoj i tehničkoj pomoći LAG-u „PODRAVINA" te potpisivanju Ugovora o radu na određeno vrijeme za tajnicu udruge.
Donošenjem navedenih dokumenata ostvareni su svi preduvjeti za rad i financiranje LAG-a „PODRAVINA" te za nastavak već započetih aktivnosti na izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a „PODRAVINA".

Stranica 2 od 2