GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načalnika

Općinski načelnik Općine Ferdinandovac i njegov zamjenik razriješeni su dužnosti temeljem Rješenja o istovremenom raspuštanju Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac i razrješenju općinskog načelnika Općine Ferdinandovac i njegovog zamjenika (KLASA: 022-03/17-09/05, URBROJ: 50301-24/04-17-2, koje je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 26. siječnja 2017.), a koje je stupilo na snagu dana 27. Siječnja 2017. objavom Rješenja u „Narodnim novinama“ (broj 8/2017).

Poslove iz nadležnosti Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Ferdinandovac provodi Miroslav Mikulić, dipl.iur., Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Ferdinandovac - Miroslav Mikulić, dipl.iur. , imenovan Rješenjem o imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Ferdinandovac, (KLASA: 015-01/17-01/05, URBROJ: 5030115/1-17-02, koje je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 26. siječnja 2017.), a koje je stupilo na snagu dana 27. Siječnja 2017. objavom Rješenja u „Narodnim novinama“ (broj 8/2017).