djeca u vrticuRoditelji/skrbnici djece polaznika Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac oslobađaju se plaćanja cijene vrtića za svibanj 2022. godine (odnosi se na redovni program).

Općini Ferdinandovac odobreno je 220.000,00 kuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Sukladno sklopljenom ugovoru o sufinanciranju Općina Ferdinandovac preuzela je obvezu osloboditi roditelje polaznika Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac plaćanja cijene vrtića za svibanj 2022. godine.

Odluka o izuzimanju od obveze plaćanja udjela u cijeni Vrtića za mjesec svibanj 2022.