Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika  o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac

 

Nacrt Pravilnika  o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac

 

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika  o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac