Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Ferdinandovac

Izvješće o provedenom savjetovanju

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Ferdinandovac

Nacrt Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Ferdinandovac

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Ferdinandovac