Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Na temelju članka 133. Zakona o cestama (''Narodne Novine'' broj: 84/11, 22/13, 54/13,148/13 i 92714) i članka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj: 5/15), Općina Ferdinandovac objavljuje

JAVNI POZIV 

            Ovim pozivom Općina Ferdinandovac kao vlasnik nerazvrstanih   cesta (javno dobro u općoj uporabi) na području Općine Ferdinandovac, obavještava sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu i to: 

Opširnije...

Općinski načelnik potpisao ugovore o stipendiranju studenata

IMG 2993U subotu, 31. ožujka 2018. godine, općinski načelnik Općine Ferdinandovac sklopio je ugovore o stipendiranju sa studentima s područja Općine Ferdinandovac.

Temeljem prethodno provedenog javnog natječaja, pravo na dodjelu studentskih stipendija ostvarilo je 12 studenata koji su ostvarili najviše bodova prema kriterijima „uspjeh u prethodnom školovanju“, „godina studija“, „nadarenost“, „prihod po članu domaćinstva“ , „težina studija“ i „dodatni bodovi“ propisanima Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac.

Opširnije...

JAVNI POZIV A-0033523 za sufinanciranje : Mjere 1. – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava i Mjere 2. – osiguranje ratarskih i povrtlarskih usjeva

Pozivaju se zainteresirani poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne udruge, obrtnici, zadruge i trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede da, u skladu s aktivnosti iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2018. godinu na poziciji A-0033523, za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac i osiguranje ratarskih i povrtlarskih kultura u 2018. godini, podnesu zahtjev za sufinanciranje. 

Za provođenje aktivnosti Mjera 1. – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava. poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Za provođenje aktivnosti Mjera 2. – osiguranje ratarskih i povrtlarskih usjeva poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna. 

Javni poziv traje do 31. prosinca 2018. godine, odnosno do utroška sredstava, zavisno koji uvjet prije nastupi. 

Poziv
Obrazac zahtjeva osjemenjivanje
Obrazac zahtjeva osiguranje usjeva

Program potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac za 2018. godinu

Stranica 1 od 6