Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2023. godinu

sport-gol.jpgOdluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2023. godinu

 

Zapisnik o ocjenjivanju prijavljenih programa ili projekata udruga Općine Ferdinandovac na Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2023. godinu

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2023.

kravice ilustracijaPozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji: poljoprivredna gospodarstva gdje su obuhvaćeni;  obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, da u skladu s aktivnosti iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023. godinu na poziciji 352, subvencije poljoprivrednicima u iznosu 19.244,81 eura, za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura, sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica i  sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača u 2023. godini, da podnesu zahtjev za sufinanciranje.

Za provođenje aktivnosti za Mjera 1: sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura   poljoprivrednih proizvođača   s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 2.044,81 eura.

 

Za provođenje aktivnosti za Mjeru 2: – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica

poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 16.200,00 eura.

Za provođenje aktivnosti za Mjeru 3: – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  nazimica i krmača

poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 1.000,00 eura.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu kojeg zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Općine Ferdinandovac, Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac ili na web stranici: www.ferdinandovac.hr.

Javni poziv traje do  najkasnije do 22. prosinca 2023. godine, odnosno do utroška sredstava, zavisno koji uvjet prije nastupi.

Dodatne informacije mogu se dobiti u JUO Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28, Ferdinandovac, telefon: 048/817-013, ili 048/817-202.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2023.

 

Program potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2023. godinu

 

Obrasci:

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura u 2023.

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2023.

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimice i krmače u 2023.

 

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Na temelju članka 11. Programa potpora za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 40/22), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 14. veljače 2023. raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini.

Program potpora za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2023.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2023.

Zahtjev za dodjelu potpore - MJERA 1.

Zahtjev za dodjelu potpore - MJERA 2.

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava o nastavku obavljanja djelatnosti min. 2 godine

centar ferdinandovca

Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

kuce ulica ilustracijaNa temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 40/22) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 14. veljače 2023. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini.

 

Temeljem ovog Javnog poziva Općina Ferdinandovac sufinancirati  će troškove rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine u 2023. godini u vlasništvu fizičkih osoba, u visini stvarno nastalih troškova, a najviše do 1.328,00 eura.

Sufinanciranje će se vršit temeljem podnesenih zahtjeva za sufinanciranje troškova uz ispunjenje uvjeta iz ovog Javnog poziva i Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini, a do utroška sredstava osiguranih u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2023. godinu za tu namjenu.

 

Zahtjevi se podnose najkasnije do 5. prosinca 2023. godine.

 

Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Odluka o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje

Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

kuce ulica ilustracijaUVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAO I NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV PROPISANI SU JAVNIM POZIVOM (DOSTUPAN OVDJE)!

Predmet Javnog poziva mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja sukladno Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 40/22) (DOSTUPAN OVDJE).

U okviru ovog Javnog poziva prijave se mogu podnijeti za korištenje sljedećih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

- Mjera 4.1. Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE)

- Mjera 4.2. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE).

 

Dodatna pojašnjenja Javnog poziva dostupna su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac ili pozivom na broj: 048/817-013 (u uredovno vrijeme Odjela) odnosno slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  .

Stranica 1 od 17