Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „POMOĆ JE MOĆ”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 910-04/20-09/317, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1, od 4. rujna 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0237, i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13, 1/18. i 5/20), općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „POMOĆ JE MOĆ”.

 

Natječaj je objavljen i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje : https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=109814065

EU ESF projekt lenta

Javni poziv za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura

tractor working the farmland soil agriculture farmers t20 AVoVP0Općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje Javni poziv za Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja.

Pozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji s područja Općine Ferdinandovac : obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti da podnesu zahtjev za sufinanciranje plaćanja premije osiguranje poljoprivrednih kultura u 2020. godini.

Rok podnošenja zahtjeva je do 1. prosinca 2020. godine ili do iskorištenja sredstava  osiguranih za tu namjenu u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2020. godinu.

Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija, rokovi te uvjeti za ostvarivanje prava na potporu propisani su Javni pozivom za Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja i Programom potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

 

Obrasci:

 

-        Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja

-        Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

U srijedu, 24. lipnja 2020., s početkom u 19,00 sati održano je javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac KLASA: 940-04/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-20-1 od 13. svibnja 2020. godine. U nastavku teksta dostupan je Zapisnik s javnog otvaranja.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

 

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac

Obavijest o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Na temelju članka 7., stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac (KLASA: 940-04/19-01/03,  URBROJ: 2137/15-01-20-1 od 13. svibnja 2020.), Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac objavljuje sljedeću

 

OBAVIJEST

 

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac KLASA: 940-04/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-20-1 od 13. svibnja 2020. održati će se:

  1. lipnja 2020. godine, u prostorijama Općine Ferdinandovac, općinska zgrada na adresi Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac, s početkom u 19,00 sati.

Javno otvaranje ponuda održati će se uz pridržavanje mjera HZZJZ propisanih s ciljem sprječavanja širenja bolesti COVID-19.

 

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac

Na temelju članka 31., stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18. i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac, (''Službeni glasnik koprivničko-križevačke županije'' broj 15/19), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac objavljuje  Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac

Ponude na natječaj dostavljaju se na adresu Općine Ferdinandovac – poštom preporučeno ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel u roku 30 dana od dana objave Javnog natječaja.

Tekst javnog natječaja i dokumentacija za slanje ponude :

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac

PRILOZI JAVNOM NATJEČAJU:

PRILOG 1 - Popis čestica

PRILOG 3 - Prvenstveno pravo zakupa

PRILOG 9 - Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje

 

PRILOZI - OBRASCI (obrazac ponude i ostali obrasci koji se prilažu ponudi):

PRILOG 2 - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta

PRILOG 4 - izjavu da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske

PRILOG 5 - Izjava o korištenju osobnih podataka

PRILOG 6 - Gospodarski program

PRILOG 7 - Izjava povezane osobe

PRILOG 8 - Izjava o ispunjavanju gospodarskog programa iz dosadašnjeg ugovora

Stranica 1 od 10