Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

sport golOdluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

 

Zapisnik o ocjenjivanju prijavljenih programa ili projekata udruga Općine Ferdinandovac na Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

students writing notes PYMU2JB2Temeljem članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/2014, 70/17, 98/19. i 151/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine" broj 26/15. i 37/21), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 16/15. i 5/22), općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu.

Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

Upute za prijavitelje

Kriteriji ocjenjivanja projekata/programa udruga prijavljenih na Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac A.1. - Opis projekta/programa

Obrazac A.2. - Proračuna projekta/programa

Obrazac A.3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A.4. - Izjava o partnerstvu

Obrazac A.5. - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac A.6. – Izjava o ispunjenim obvezama

 

OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac B.1. - Opisni izvještaj projekta ili programa

Obrazac B.2. - Financijski izvještaj projekta ili programa

Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

sport golTemeljem članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/2014, 70/17, 98/19. i 151/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine" broj 26/15. i 37/21), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 16/15 i 5/22), općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu.

Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

Upute za prijavitelje

Kriteriji ocjenjivanja projekata/programa udruga prijavljenih na Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac A.1. - Opis projekta/programa

Obrazac A.2. - Proračuna projekta/programa

Obrazac A.3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A.4. - Izjava o partnerstvu

Obrazac A.5. - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac A.6. – Izjava o ispunjenim obvezama

OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE O PROEDBI PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac B.1. - Opisni izvještaj projekta ili programa

Obrazac B.2. - Financijski izvještaj projekta ili programa

Javni poziv za predlaganje projekata javnih potreba u kulturi koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

centar ferdinandovcaNa temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 16/15. i 5/22) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21),  općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje Javni poziv za predlaganje projekata javnih potreba u kulturi koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu.

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2024 kultura

Zapisnik o ocjenjivanju prijavljenih programa ili projekata udruga Općine Ferdinandovac na Javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba u kulturi


Javni poziv za predlaganje projekata javnih potreba u kulturi koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

Upute za prijavitelje

Kriteriji ocjenjivanja projekata/programa udruga prijavljenih na Javni poziv za predlaganje projekata javnih potreba u kulturi koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac A.1. - Opis projekta/programa

Obrazac A.2. - Proračuna projekta/programa

Obrazac A.3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A.4. - Izjava o partnerstvu

Obrazac A.5. - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac A.6. – Izjava o ispunjenim obvezama

 

OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac B.1. - Opisni izvještaj projekta ili programa

Obrazac B.2. - Financijski izvještaj projekta ili programa

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2024.

traktor ilustracijaPozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji: poljoprivredna gospodarstva gdje su obuhvaćeni;  obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, da u skladu s aktivnosti iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2024. godinu na poziciji 352, subvencije poljoprivrednicima u iznosu 20.000,00 eura, za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura, sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica i  sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača u 2024. godini, da podnesu zahtjev za sufinanciranje.

Za provođenje aktivnosti za Mjera 1: sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura   poljoprivrednih proizvođača   s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 2.500,00 eura.

 

Za provođenje aktivnosti za Mjeru 2: – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica

poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 15.500,00 eura.

Za provođenje aktivnosti za Mjeru 3: – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  nazimica i krmača

poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 2.000,00 eura.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu kojeg zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Općine Ferdinandovac, Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac ili na web stranici: www.ferdinandovac.hr.

Javni poziv traje do  najkasnije do 22. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška sredstava, zavisno koji uvjet prije nastupi.

Dodatne informacije mogu se dobiti u JUO Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28, Ferdinandovac, telefon: 048/817-013, ili 048/817-202.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2024.

 

Program potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2024. godinu

 

Obrasci:

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura u 2024.

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2024.

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimice i krmače u 2024.

 

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Stranica 1 od 20