Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

finances and budgeting businessman stacking coins GYFTLC6 1Na temelju članka 11. Programa potpora za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/21) općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 11. listopada 2021. raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini.

Program potpora za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2021.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2021.

Zahtjev za dodjelu potpore - MJERA 1.

Zahtjev za dodjelu potpore - MJERA 2.

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava o nastavku obavljanja djelatnosti min. 2 godine

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za Mjeru 1: Plaćanje premije osiguranja i Mjeru 2: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica

krave ilustracijaOpćinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti

za Mjeru 1: Plaćanje premije osiguranja i Mjeru 2: Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica.

 

Pozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji s područja Općine Ferdinandovac : obiteljska poljoprivredna gospodarstva, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti da podnesu zahtjeve za plaćanje premije osiguranja i  sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica u 2021. godini.

Rok podnošenja zahtjeva je do 28. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja sredstava  osiguranih za tu namjenu u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2021. godinu.

Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija, rokovi te uvjeti za ostvarivanje prava na potporu propisani su Javnim pozivom i Programom potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2021. godinu.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za Mjeru 1: Plaćanje premije osiguranja i Mjeru 2: Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica

 

Programom potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2021. godinu

 

Obrasci za Mjeru 1: Plaćanje premije osiguranja

  1. Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja
  2. Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

 

Obrasci za Mjeru 2: Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica

  1. Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica
  2. Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ferdinandovac

zaglavlje m42Općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ferdinandovac.

Javni natječaj raspisuje se za poslovni prostor: poslovne prostorije caffe bara u Javnoj zgradi  svlačionica, pomoćne prostorije nogometnog kluba, caffe bar, Ferdinandovac, TRG SLOBODE 35, Trg slobode 35, 48356 Ferdinandovac, kčbr. 752, zk.ul.br. 3035, k.o. Ferdinandovac, površine 128 m2.

Uvjeti, rok te način prijave (podnošenja ponude) na Javni natječaj dostupni su u tekstu Javnog natječaja.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ferdinandovac

Obrazac prijave na Javni poziv za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ferdinandovac

Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2021. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac

lijecnica obiteljske medicine ilustracijaOpćinski načelnik objavljuje Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2021. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac.

U svrhu osiguranja dostupnosti i kontinuiteta primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac Program mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac donijelo je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac, a Program je usmjeren na zapošljavanje doktora medicine/doktora medicine specijalista obiteljske medicine na neodređeno, puno radno vrijeme u ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Ferdinandovcu i zadržavanje na navedenom radnom mjestu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2021. godinu može podnijeti doktor medicine/doktor medicine specijalista obiteljske medicine zaposlen na neodređeno, puno radno vrijeme u ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Ferdinandovcu.

Zahtjev se podnosi na način i u roku propisanima Javnim pozivom.

 

Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2021. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac

 

Obrazac 1 Zahtjev za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2021. Godinu

 

Program mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac

Stranica 1 od 12