GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Građenje i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu

Naziv projekta: Građenje i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 25.559,09 EUR/192.575,00 kn

Odobreni iznos potpore: odobreni iznos potpore od 17.613,67EUR/132.710,21 kn (udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH)

Ciljevi i rezultati: Ciljevi projekta su podići kvalitetu života u zajednici i osigurati odgovarajuću infrastrukturu za udruge i ostalo stanovništvo čime bi se poboljšao društveni život i socijalna uključenost lokalnog stanovništva.

Ciljevi iz LRS LAG-a koji se ostvaruju realizacijom projekta koji je predmet ulaganja: Cilj 3: Pridonijeti kvaliteti života stanovništva ruralnog područja

Kratki opis projekta:

Ovim projektom planira se građenje i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu na k.č.br. 4 k.o. Ferdinandovac (gruntovni broj 752). Vanjsko vježbalište bit će površine 144 m² i sadržavat će 8 sprava za rekreaciju. Svrha provedbe projekta je omogućiti stanovnicima Općine Ferdinandovac te lokalnim udrugama adekvatnu infrastrukturu za rekreaciju i bavljenje sportom u slobodno vrijeme. Ciljevi projekta su podići kvalitetu života u zajednici i osigurati odgovarajuću infrastrukturu za udruge i ostalo stanovništvo čime bi se poboljšao društveni život i socijalna uključenost lokalnog stanovništva.

 

vanjsko vjezbaliste ruralni razvoj