GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Komunalno gospodarstvo

DIMNJAČARSKI POSLOVI

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

Suglasnost na Cjenik dimnjačarskih usluga na području Općine Ferdinandovac

Cjenik dimnjačarskih usluga na području Općine Ferdinandovac

Odluka o davanju koncesije za dimnjačarske poslove

Odluka o dimnjačarskoj službi na području Općine Ferdinandovac