GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA

Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za 2024. godinu

Plan motrenja prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od požara 2024.

Izvješće o stanju zaštite od požara za 2023. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i godišnjeg plana 2023.

zaključak o usvajanju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023.

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području Prirodnih nepogoda u 2023.


Odluka o imenovanju koordinatora civilne zaštite novo 2024.


Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju stožera Civilne zaštite


Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Ferdinandovac 2024.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2023.

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara 2024.

Zaključak o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite 2023.


Odluka o donošenju Plana zaštite od požara

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara

Plan djelovanja Općine Ferdinandovac prirodne nepogode 2024.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA FERDINANDOVAC

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA

Odluka o imenovanju koordinatora civilne zaštite

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite

Odluka o osnivanju stožera CZ 2021.

Poslovnik o radu stožera CZ 2021.

Shema mobilizacije stozera CZ 2021.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2024. do 2027.


Plan vježbi civilne zaštite za 2023.

Plan motrenja čuvanja i ophodnje otvorenog prostora od požara 2023.


Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2023.


Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Općine Ferdinandovac za 2022. godinu


Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Ferdinandovac

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara na području Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara na području Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

Zaključak o usvajanju Analize stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

Plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za 2023. godinu

Plan djelovanja Općine Ferdinandovac u području prirodnih nepogoda za 2023. godinuPlan djelovanja Općine Ferdinandovac u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu


Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

Procjena rizika od velikih nesreća - Općina Ferdinandovac

Odluka o donošenja Plana djelovanja CZ 2022

Plan djelovanja CZ Općine Ferdinandovac

Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za 2022

Plan razvoja sustava cililne zaštite za 2022.


Ananaliza stanja sustava civilne zaštite za 2021.

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Ferdinandovac 2021

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020. - 2023. na području Općine Ferdinandovac

Plan djelovanja CZ Općine Ferdinandovac 2019

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Ferdinandovac i njihovih zamjenika 2018

Plan zaštite od požara Općine Ferdinandovac 2018.

Procjena ugroženosti od požara Općine Ferdinandovac -2018.

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu ferdinandovac -2018.

Odluka o donošenju Plana zaštite od požara Općine Ferdinandovac

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Ferdinandovac

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara Općine Ferdinandovac

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Ferdinandovac

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Ferdinandovac