EU Ruralni razvoj

Dovršeni radovi rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče i obavljen tehnički pregled građevine

Dovršeni su radovi rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče te je dana 13. ožujka 2019. izvršen tehnički pregled građevine od strane nadležnih tijela.

Projektom je izvršena rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče dužine 2262 metra, čijom će se modernizacijom značajno podići kvaliteta života stanovnika Općine Ferdinandovac.

Radove je izvodila tvrtka PZC d.o.o. Bjelovar uz stručni nadzor tvrtke Prostor-eko d.o.o. Bjelovar.

Radovi se financiraju iz EU sredstava 85% te sredstava RH 15%, a temeljem Ugovora o financiranju Mjera 07 - za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče, kroz mjeru mjeru 07., operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, sklopljenog između Općine Ferdinandovac i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je Općini Ferdinandovac za navedeni projekt sufinanciranje u iznosu od 1.912.993,75 kn.

OPIS PROJEKTA: 

Naziv projekta: „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N C.3. Ferdinandovac (odvojak dijela ulice Krajnica i dijela ulice Trepče)“

Sufinanciranje:

Europska unija –85%, Republika Hrvatska – 15%

Mjera, podmjera, operacija: MJERA 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020; Podmjera 7.2. «Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« ; Operacija 7.2.2. «Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«

Mjesto provedbe: Koprivničko-križevačka županija; Općina Ferdinandovac: naselje Ferdinandovac.

Ciljevi projekta su:

  1. Povećanje kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti prometa na nerazvrstanoj cesti NC 3.
  2. Unaprjeđenje prometne povezanosti perifernih dijelova Općine Ferdinandovac s značajnijim prometnim pravcima a time i većim gospodarskim središtima
  3. Smanjenje troškova upravljanja vozilom i vremena putovanja na nerazvrstanoj cesti NC 3.
  4. Prometno povezivanje OPG-ova smještenih uz nerazvrstanu cestu.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Nerazvrstana cesta će se koristiti tijekom cijele godine i u svim vremenskim uvjetima uz povećanje kvalitete i sigurnosti putovanja (asfaltirani kolnički zastor u odnosu na makadam i postojeća oštećenja dijela kolnika, izvedene bankine i uređeni cestovni jarci)
  2. Nerazvrstana cesta će se koristiti svakodnevno u svrhu putovanja prema većim gospodarskim središtima i prometnim koridorima uz skraćenje vremena putovanja (asfaltirani spoj na LC 26106 )
  3. Unaprijedit će se protočnost NC 3. osiguravanjem konstantne brzine putovanja i smanjenjem vibracija na vozilo (asfaltirani kolnik)
  4. Ostvarit će se bolji uvjeti za razvoj gospodarskih subjekata i prometno povezati poljoprivredni subjekti (stvaranje uvjeta za intenzivniji promet na rekonstruiranoj cesti).

 

U tijeku radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste N C.3. Ferdinandovac (odvojak dijela ulice Krajnica i dijela ulice Trepče)

naslovna slikaDana 9. kolovoza 2018. godine između izvođača radova, PZC d.o.o. Bjelovar i stručnog nadzora, Prostor-eko d.o.o. Bjelovar, izvršeno je uvođenje u posao, a trenutno su u tijeku radovi za proširenje kolničke konstrukcije.

Radovi se financiraju iz EU sredstava 85% te sredstava RH 15%, a temeljem Ugovora o financiranju Mjera 07 - za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče, kroz mjeru mjeru 07., operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, sklopljenog između Općine Ferdinandovac i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.036.091,63 kn.

Projektom je planirana rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče dužine 2262 metra, čijom će se modernizacijom značajno podići kvaliteta života stanovnika Općine Ferdinandovac.

Općinski načelnik Općine Ferdinandovac potpisao Ugovor o financiranju Mjera 07 - za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče

20180208 133151 1U četvrtak, 8. veljače 2018., općinski načelnik Općine Ferdinandovac, Vjekoslav Maletić, potpisao je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ugovor o financiranju Mjera 07 - za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče.

Kroz mjeru mjeru 07., operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“,  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je Općini Ferdinandovac potporu, u iznosu od 2.036.091,63 kn.

Projektom je planirana rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče dužine 2262 metra, čijom će se modernizacijom značajno podići kvaliteta života stanovnika Općine Ferdinandovac.