GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Službenik za informiranje

Na temelju članka 1. Odluke o imenovanju službenika za informiranje u Općini Ferdinandovac (KLASA: 018-03/16-01/67, URBROJ: 20137/15-16-1, od 21. studenog 2016.), službenik za informiranje u Općini Ferdinandovac je Helena Smrček, mag.iur., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac.