GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

IMOVINA OPĆINE FERDINANDOVAC

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2023. GODINU

Odluka o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2023. godinu

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPĆINE FERDINANDOVAC ZA RAZDOBLJE OD 2023 DO 2029. GODINE

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2022.

Odluka o najmu stanova u vlasništvu Općine Ferdinandovac

Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama Općine Ferdinandovac

Odluka o ustroju Registra imovine Općine Ferdinandovac

Odluka o uvjetima načinu i cijeni korištenja prostorija javnih objekata u vlasništvu Općine Ferdinandovac

Pravilnik o postupku dodjele na korištenje prostora u vlasništvu Općine Ferdinandovac udrugama

Odluka o upravljanju i davanju na korištenje sportskih objekata u vlasništvu Općine Ferdinandovac (pdf)

Cjenik privremenog i povremenog korištenja sportskih objekata Općine Ferdinandovac (pdf)
Zahtjev za korištenje sportskog objekta (docx)
Prilog 1 Zahtjevu za korištenje sportskog objekta - Opis projekta ili programa (docx)
Prilog 2 Zahtjevu za korištenje sportskog objekta - Izjava o nekažnjavanju (docx)
Prilog 3 Zahtjevu za korištenje sportskog objekta - Izjava o ispunjenim obvezama (docx)

Registar nekretnina u vlasništvu Općine Ferdinandovac (xlsx)

EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U VLASNIŠTVU OPĆINE FERDINANDOVAC (xlsx)