GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Poljoprivredno zemljište

Evidencija poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Ferdinandovac sukladno članku 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Sukladno članku 14. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), Općina Ferdinandovac objavljuje evidenciju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Ferdinandovac koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju sukladno članku 4. stavak 1. i 2. Zakona, a čiji vlasnici su nedostupni ili nepoznatog boravišta.

Evidencija poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu