Damir Keber

Financijski plan 2019. - objavljeno 08.03.2019.

Godišnji program rada 2019. - objavljeno 08.03.2019.

Godišnji financijski izvještaj od 1.1. do 31.12.2018. - objavljeno 08.03.2019.

Izvješće primljenim donacijama za potporu političkog dijelovanja od 1.1. do 31.12. 2018. - objavljeno 08.03.2019.

Damir Keber – obavijest o neprimanju donacija u razdoblju od 01.01-30.06.2018. – objavljeno 15.7.2018.

Damir Keber – financijski izvještaj sa sastavnim dijelovima – objavljeno 27.2.2018.

Miroslav Fuček

Financijski plan 2019. - objavljeno 08.03.2019.

Godišnji program rada 2019. - objavljeno 08.03.2019.

Godišnji financijski izvještaj od 1.1. do 31.12.2018. - objavljeno 08.03.2019.

Izvješće primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja od 1.1. do 31.12.2018. - objavljeno 08.03.2019.

Miroslav Fuček – obavijest o neprimanju donacija u razdoblju od 01.01-30.06.2018. – objavljeno 15.7.2018.

Miroslav Fuček – financijski izvještaj sa sastavnim dijelovima – objavljeno 27.2.2018.