GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Poziv za dostavu ponude - asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste na području Općine Ferdinandovac

Općina Ferdinandovac, sukladno Odluci o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Klasa: 022-05/14-03/49, Urbroj: 2137/15-14-1 od 21. srpnja 2014. poziva gospodarske subjekte za dostavu ponude:

NABAVA BAGATELNE JAVNE NABAVE - Modernizacija – asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste na području Općine Ferdinandovac (spojna cesta Laz od kućnog broja 45 – izlaz na LC 25114)

ODLUKA o početku postupka bagatelne nabave

ODLUKA o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja Općine Ferdinandovac u postupcima bagatelne nabave za 2014. godinu