GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Rezultati Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga...

Na temelju članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/15), a nakon razmatranja i ocjenjivanja prijava udruga na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini, općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje

REZULTATE JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE FERDINANDOVAC U 2016. GODINI

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac za 2016. godinu