GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13. i 78/15), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 64/08) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac, općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 27. lipnja 2016. godine donosi

Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac