GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Rezultati lokalnih izbora 2013.g.

REPUBLIKA HRVATSKA, OPĆINSKO IZBORNO POVJERNSTVO, OPĆINE FERDINANDOVAC, URBROJ: 2137/15-13-1, Ferdinandovac, 19. svibnja 2013.

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu:
Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine
Ferdinandovac utvrdilo je i objavljuje REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE FERDINANDOVAC.
I. Od ukupno 1.439 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 756 birača, odnosno 52,54%, od čega je
prema glasačkim listićima glasovalo 756 birača, odnosno 52,54%. Važećih listića bilo je 733, odnosno
96,96%. Nevažećih je bilo 23 listića, odnosno 3,04%.
II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 178 glasova 24,28%
Nositelj liste: MILAN KOLAR
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
157 glasova 21,42%
Nositelj liste: STANISLAV DVORŠĆAK
3. HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU 134 glasova 18,28%
Nositelj liste: ROBERT ŠČUKA
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 104 glasova 14,19%
Nositelj liste: VJEKOSLAV ČORDAŠEV
5. HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA - HDSS 97 glasova 13,23%
Nositelj liste: NIKOLA ŠČUKA
6. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 63 glasova 8,59%
Nositelj liste: IVAN TABAK

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću
su:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: MILAN KOLAR
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: STANISLAV DVORŠĆAK
3. HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
Nositelj liste: ROBERT ŠČUKA
4. HRVATSKA SELJACKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: VJEKOSLAV ČORDAŠEV
5. HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJACKA STRANKA - HDSS
Nositelj liste: NIKOLA ŠČUKA
6. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: IVAN TABAK
IV. Na temelju clanka 84. st. 2. i clanka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
sljedeci broj mjesta u općinskom vijeću:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
1. MILAN KOLAR
2. VLADIMIR RAKNIĆ
3. BRANKO PATAČKO
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:
1. STANISLAV DVORŠĆAK
2. JOSIP FUČEK
3. JASMINA PAVLOVIĆ
3. HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:
1. ROBERT ŠČUKA
2. MIHAJLO KADEŽABEK
4. HRVATSKA SELJACKA STRANKA - HSS
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. VJEKOSLAV ČORDAŠEV
5. HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA - HDSS
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. NIKOLA ŠČUKA
6. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. IVAN TABAK
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE FERDINANDOVAC
DARKO MARIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERNSTVO
OPĆINE FERDINANDOVAC

URBROJ: 2137/15-13-1
Ferdinandovac, 19. svibnja 2013.
Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ferdinandovac utvrdilo je i objavljuje
REZULTATE IZBORA ZA
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE FERDINANDOVAC
I. Od ukupno 1.439 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 756 birača, odnosno 52,54%, od čega je
prema glasačkim listićima glasovalo 756 birača, odnosno 52,54%. Važećih listića bilo je 732, odnosno
96,83%. Nevažećih je bilo 24 listića, odnosno 3,17%.
II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:
1. Kandidat: BRANKO KOLAR 205 glasova 27,12%
Zamjenik kandidata: VJEKOSLAV JENDRAŠIC
KANDIDAT GRUPE BIRACA
2. Kandidat: ZLATKO MALETIĆ 202 glasova 26,72%
Zamjenik kandidata: VJEKOSLAV MALETIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJACKA STRANKA – HSS
3. Kandidat: STANISLAV DVORŠĆAK 163 glasova 21,56%
Zamjenik kandidata: JOSIP FUCEK
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
4. Kandidat: NIKOLA ŠČUKA 162 glasova 21,43%
Zamjenik kandidata: DINO PINTARIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA – HDSS
III. Utvrđuje se da na izborima za općinskog načelnika Općine Ferdinandovac niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova - više od 50% glasova birača koji su glasovali, te će se na temelju članka 95. st. 1. Zakona
održati drugi krug glasovanja.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE FERDINANDOVAC
DARKO MARIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERNSTVO
OPĆINE FERDINANDOVAC
URBROJ: 2137/15-13-1
Ferdinandovac, 19. svibnja 2013.
Na temelju članaka 95. i 102. st. 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ferdinandovac donijelo je i objavljuje
ODLUKU
O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA U IZBORU ZA
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE FERDINANDOVAC
I. Drugi krug glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Ferdinandovac održat ce se u nedjelju,
2. lipnja 2013.
II. U drugom krugu glasovanja izbor se obavlja između dva kandidata s najvećim brojem glasova:
1. Kandidat: BRANKO KOLAR
Zamjenik kandidata: VJEKOSLAV JENDRAŠIC
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
2. Kandidat: ZLATKO MALETIĆ
Zamjenik kandidata: VJEKOSLAV MALETIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
PREDSJEDNIK
OPCINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPCINE FERDINANDOVAC
DARKO MARIĆ