GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Rješenje o imenovanju općinskog povjerenstva

img izbori 600x346REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE SA SJEDIŠTEM U KOPRIVNICI

KLASA: 013-08/14-01/04
URBROJ: 2137-14-6
Koprivnica, 31. ožujka 2014.

Na temelju članka 32. stavka 1. alineje 3. i 34. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine" broj 92/10, 23/13. i 143/13) te na temelju prijedloga Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske iz članka 28. stavka 3. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine" broj 92/10, 23/13. i 143/13) Županijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije 31. ožujka 2014. godine donijelo je
RJEŠENJE O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA OPĆINE FERDINANDOVAC SA SJEDIŠTEM U FERDINANDOVCU

 I. U Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ferdinandovac sa sjedištem u Ferdinandovcu imenuju se:

1. Darko Marić, za predsjednika,
2. Vjekoslav Vrbančić, za člana,
3. Ana Miklić, za članicu,

1. Želimir Hrvatić, za zamjenika predsjednika,
2. Petar Benko, za zamjenika člana,
3. Anamarija Mađerić, za zamjenicu članice,

II. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ferdinandovac na temelju članka 35.Zakona o izboru članova u Europski parlament obavlja sljedeće poslove:
- predlaže Županijskom izbornom povjerenstvu utvrđivanje biračkih mjesta na području Općine,
- predlaže imenovanje biračkih odbora na području Općine,
- predlaže raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenim ovim Zakonom,
- prikuplja rezultate glasovanja od biračkih odbora na svojem području i prosljeđuje ih Županijskom izbornom povjerenstvu,
- obavlja i druge poslove koje na njih iz svojeg djelokruga prenese Županijsko izborno povjerenstvo.
III. Općinsko izborno povjerenstvo dužno je na temelju članka 22.i 23. Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine" broj 32/14)
- provesti postupak izlučivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske kojim raspolaže Općinsko izborno povjerenstvo te izlučeno gradivo predati radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj osobi u skladu s odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
- o postupku izlučivanja gradiva voditi zapisnik koji treba dostaviti Županijskom izbornom povjerenstvu.

PREDSJEDNIK Damir Ronić, dipl. iur.