GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Obrasci Mjera 4.1. Kupnja stambenog objekta

Obrazac 1A prijava za Mjeru 4 1 kupnja stambenog objekta

Obrazac 2A Izjava o izvanbracnoj zajednici

Obrazac 3A izjava suvlasnika

Obrazac 4A Izjava o prvoj i jedinioj nekretnini za stanovanje

Obrazac 5A izjava o predaji zaduznice

Obrazac 6A izjava o promjeni prebivalista