GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Obrasci Mjera 4.1. - kupnja stambenog objekta

Obrazac 1A - prijava za Mjeru 4.1. - kupnja stambenog objekta

Obrazac 2A - Izjava o izvanbračnoj zajednici

Obrazac 3A -Izjava suvlasnika

Obrazac 4A - Izjava o prvoj i jedinioj nekretnini za stanovanje

Obrazac 5A - Izjava o predaji zadužnice

Obrazac 6A - Izjava o promjeni prebivališta