GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2023. godinu

centar ferdinandovcaOdluka o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2023. godinu

 

Zapisnik o ocjenjivanju prijavljenih programa ili projekata udruga Općine Ferdinandovac na Natječaj za predlaganje projekata udruga  koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2023. godinu