GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Izmjena Javnog poziva mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 24. sjednici održanoj 10. svibnja 2023. godine donijelo je Program o izmjeni Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/23).

Sukladno donesenoj izmjeni Programa mijenja se Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini (dalje u tekstu: Javni poziv) kako slijedi:

U točki II. Javnog poziva „KORISNICI MJERA IZ JAVNOG POZIVA“ mijenja se podtočka 5. te sada glasi:

„5. da najmanje jedan od bračnih/izvanbračnih drugova ima minimalno završenu osnovnu školu“.

Izmjena javnog poziva mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Javni poziv zajedno sa svim pripadajućim obrascima objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ferdinandovac: https://www.ferdinandovac.hr/index.php/20-opcina/natjecaji/1003-javni-poziv-mladim-obiteljima-i-mladim-osobama-za-dostavu-prijava-za-koristenje-mjera-za-pomoc-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-na-podrucju-opcine-ferdinandovac-u-2023-godini