GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

Zapisnik o ocjenjivanju prijavljenih programa ili projekata udruga Općine Ferdinandovac na Natječaj za predlaganje projekata koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu