GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

JAVNI POZIV - rasprava za elaborat NC 3

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERDINANDOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/15-03/67
URBROJ: 2137/15-15-1
Ferdinandovac, 21. srpnja 2015.
Tel: 048 817 011, faks: 048 817 200
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
OIB:49223263989

Na temelju članka 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13,
148/13. i 92/14) i članka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj: 5/15), Općina Ferdinandovac objavljuje

JAVNI POZIV

Ovim pozivom Općina Ferdinandovac, kao vlasnik nerazvrstanih cesta (javno dobro u općoj uporabi) na području Općine Ferdinandovac, obavještava sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu i to:

- N C 3 Odvojak dijela ulice Krajnica (od kbr. 66) i dijela ulice Trepče (od kbr. 66 do kbr. 92) na spoj sa županijskom cestom broj 2214, koju čini cijela čestica katastarski broj 3115 k. o. Lepa Greda i dijelovi susjednih katastarskih čestica koje ulaze pojas te ceste (u naravi je to dio asfaltirane a dio makadamske ceste).

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat predmetne nerazvrstane ceste izradit će Milan Mirčetić, dipl. ing .geod. Ured ovlaštenog inženjera geodezije, Vladimira Nazora 8, Ludbreg.
Općina Ferdinandovac će uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije obilježiti granice zemljišta na kojem je izvedena cesta i to na način koji osigurava da lomne točke granica zemljišta budu stabilizirane i obilježene.
Obilježavanje granica zemljišta izvršit će se 28. srpnja 2015. godine, a uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste, te eventualna pojašnjenja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac od 28. do 31. srpnja 2015. godine u vremenu od 8:00 do 12:00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branko Kolar, prof.