GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javni poziv A-003011

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj, 30/15), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13), članka 3. Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 16/15), Mišljenja o usklađenosti potpora male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede KLASA: 404-01/16-01/14; URBROJ: 525-07/0212-16-2 od 07. ožujka 2016. godine i točke VII. Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac za 2016. godinu, („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/16) općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje

Javni poziv A-003011 – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava ili junica poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac

Preuzmite Zahtjev za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja