GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

Temeljem članka 24. stavka 5. i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 98/08. i 61/11.), u postupku provedbe Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, općinski načelnik Općine Ferdinandovac, donosi

Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

1. Poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, KLASA: 022-05/16-03/30, URBROJ: 2137/15-16-1 od 4. svibnja 2016. godine, objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Burzi rada, dana 5. svibnja 2016. godine.

2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

3. Ova Odluka objaviti će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Ferdinandovac, www.ferdinandovac.hr

OPĆINSKI NAČELNIK: Branko Kolar, prof.