GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Upute i obavijesti kandidatima

Sukladno članku 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 91/11), općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisao je Natječaj za imenovanje Pročelnice/ika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac – 1 izvršitelica/telj, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 71. od 3. kolovoza 2016. godine, te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Preuzmite obrasce IZJAVE