GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javni poziv A-0033236

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj, 30/15), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13), članka 3. Proračuna Općine Ferdinandovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/17), Mišljenja o usklađenosti potpora male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede KLASA: 400-01/17-01/31; URBROJ: 525-07/0882-17-2 od 11. srpnja 2017. godine i točke VII. Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac za 2017. godinu, („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/17) općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje

Javni poziv A-0033236 – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda (junica ili krava) poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac

Preuzmite obrazac ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA

PROGRAM POTPORA MALE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2017. GODINU