GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - spremač

cistac ilustracijaNa temelju odredbe članka 19. st. 1., u svezi čl. 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18,112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac raspisala je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac  na radno mjesto - spremač, kategorija: IV., potkategorija: namještenici II. potkategorije, razina potkategorije: 2, klasifikacijski rang: 13., broj izvršitelja: 1, radno vrijeme: puno radno vrijeme – 40 sati tjedno.

Javni natječaj sukladno članku 17.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 5/22, poveznica https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8329065.html

 

Javni natječaj

Javni natječaj poveznica „Narodne novine“ br.5/22 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8329065.html

UPUTE I OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obrazac izjave o nepostojanju zapreka za prijam u službu