GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2022.

Poljoprivredno polje, nasadPozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji: poljoprivredna gospodarstva gdje su obuhvaćeni;  obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, da u skladu s aktivnosti iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu na poziciji 352, subvencije poljoprivrednicima u iznosu 145.000,00 kuna, za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura, sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica i  sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača u 2022. godini, da podnesu zahtjev za sufinanciranje.

Za provođenje aktivnosti za Mjera 1: sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura   poljoprivrednih proizvođača   s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 15.000,00 kuna.

 

Za provođenje aktivnosti za Mjeru 2: – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica

poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 120.000,00 kuna.

Za provođenje aktivnosti za Mjeru 3: – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  nazimica i krmača

poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 10.000,00 kuna.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu kojeg zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Općine Ferdinandovac, Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac ili na web stranici: www.ferdinandovac.hr.

Javni poziv traje do  najkasnije do 28. prosinca 2022. godine, odnosno do utroška sredstava, zavisno koji uvjet prije nastupi.

Dodatne informacije mogu se dobiti u JUO Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28, Ferdinandovac, telefon: 048/817-013, ili 048/817-202.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2022.

Program potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

 

Obrasci:

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura u 2022.

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2022.

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača u 2022.

 

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti