GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac na radno mjesto spremača – obavijest o ishodu javnog natječaja

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: pročelnica) je sukladno Planu prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac za 2022. godinu raspisala Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac na radno mjesto spremača (u daljnjem tekstu: Natječaj) koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 5/22 od 12. siječnja 2022. godine i na web stranici Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr .

Postupak provedbe Natječaja provodilo je Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac koje je po provedenom testiranju  znanja i sposobnosti  kandidata te nakon razgovora s kandidatima pročelnici podnijelo izvješće o provedenom natječaju i rezultatima testiranja.

Na temelju ukupno ostvarenih rezultata kandidata, Pročelnica je donijela rješenje o prijmu kojim je u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac na radno mjesto spremačice na neodređeno vrijeme primljena Valentina Sandrini.