GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluka o sufinanciranju projekata/programa udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

sufinanciranje poslovna ilustracijaOdlukom se utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu, a koji je 5. travnja 2022. godine objavljen na web stranici Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr .

Odluka o sufinanciranju projekata/programa udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

Zapisnik o ocjenjivanju prijavljenih programa ili projekata udruga Općine Ferdinandovac na Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. Godinu