GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

uklanjanje ruševne kuće, ilustracija

Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/22) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 29. lipnja 2022. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini.

 

Temeljem ovog Javnog poziva Općina Ferdinandovac sufinancirati  će troškove rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine u 2022. godini u vlasništvu fizičkih osoba, u visini stvarno nastalih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

Sufinanciranje će se vršit temeljem podnesenih zahtjeva za sufinanciranje troškova uz ispunjenje uvjeta iz ovog Javnog poziva i Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, a do utroška sredstava osiguranih u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2022. godinu za tu namjenu.

 

Zahtjevi se podnose najkasnije do 5. prosinca 2022. godine.

 

Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

 

Odluka o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

 

Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje