GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Saziv 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERDINANDOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-02/02
URBROJ: 2137/15-14-1
Ferdinandovac, 14. ožujka 2014.

Na temelju članka 74. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 15/09. i 6/13),

SAZIVAM 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac za četvrtak, 20. ožujka 2014. godine s početkom u 19.00 sati

Sjednica je javna i održat će se u Vijećnici Općine Ferdinandovac, Ferdinandovac, Trg slobode 28/I.


Za sjednicu predlažem
Dnevni red:

1. Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2013. godine i donošenje Zaključka o njegovom usvajanju,
2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa:
A. održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2013.
godini,
B. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Ferdinandovac u 2013. godini
i donošenje Zaključaka o njihovom usvajanju (Predlagatelj: općinski načelnik),
3. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Ferdinandovac u 2013. godini (Predlagatelj: općinski načelnik),
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Općine
Ferdinandovac za razdoblje 2014. do 2020. godine (Predlagatelj: općinski načelnik),
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za izvršenje
poslova komunalnih djelatnosti prema Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini (Predlagatelj: općinski načelnik),
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu
koncesije za pružanje usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Ferdinandovac (Predlagatelj: općinski načelnik),
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa
za Općinu Ferdinandovac (Predlagatelj: općinski načelnik),
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine
u vlasništvu Općine Ferdinandovac (Predlagatelj: općinski načelnik),
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine (Predlagatelj: općinski načelnik),
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća
Općine Ferdinandovac (Predlagatelj: članovi Općinskog vijeća),
11. Razmatranje Izvješća o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa
stanjem 31. prosinca 2013. godine (Predlagatelj: predsjednik Povjerenstva za popis - inventuru),
12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Košutica"
Ferdinandovac za 2013. godinu i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na ovo Izvješće (Predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća),
13. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica
tijekom mjeseca prosinca 2013. godine i mjeseca siječnja i veljače 2014. godine i donošenje Zaključka o njihovom prihvaćanju (Predlagatelj: općinski načelnik),
14. Prijedlozi, primjedbe i upiti članova Općinskog vijeća općinskim tijelima.

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme a eventualnu spriječenost prisustvovanja sjednici da dojavite na tel. 048/817-013.
PREDSJEDNIK:

Vjekoslav Čordašev, prof.
NALOG ZA DOSTAVU:
1. Vjekoslavu Čordaševu, prof. predsjedniku, Ferdinandovac, Ulica Laz 56,
2. Robertu Ščuki, dipl. kateh. potpredsjedniku, Ferdinandovac, Dravska ulica 106/A,
3. Milanu Kolaru, članu, Ferdinandovac, Ulica Augusta Šenoe 1,
4. Vladimiru Rakniću, članu, Ferdinandovac, Ulica Stari Drum 8,
5. Branku Patačku, članu, Ferdinandovac, Mirogojska ulica 13,
6. Stanislavu Dvoršćaku, članu, Ferdinandovac, Ulica Matije Gupca 1,
7. Josipu Fučeku, članu, Ferdinandovac, Dravska ulica 77,
8. Jasmini Pavlović, članici, Ferdinandovac, Ulica Trepče 86/A,
9. Mihajlu Kadežabeku, članu, Ferdinandovac, Dravska ulica 97,
10. Nikoli Ščuki, članu, Ferdinandovac, Ulica Stari Drum 42,
11. Ivanu Tabaku, članu, Ferdinandovac, Trg slobode 2,
12. Vijeću Mjesnog odbora Brodić,
13. Vijeću Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče,
14. Branku Kolaru, prof. općinskom načelniku Općine Ferdinandovac,
15. Vjekoslavu Jendrašicu, zamjeniku općinskog načelnika Općine Ferdinandovac,
16. Petru Benku, dipl. iur. pročelniku JUO Općine Ferdinandovac,
17. Nadici Kolar, dipl. inf. voditeljici Službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove u JUO Općine Ferdinandovac,
18. Stjepanu Hrženjaku, voditelju Vlastitog komunalnog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti,
19. Na WEB stranicu Općine Ferdinandovac - www.ferdinandovac.hr,
20. Na Oglasnu ploču Općine Ferdinandovac,
21. Službi za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove u JUO Općine Ferdinandovac,
22. Pismohrani.