GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluka o izboru radnice na radno mjesto kuharice na određeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137-68/14-1 od 6. listopada 2014), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 14. sjednici održanoj 29. srpnja 2015. donijelo je

ODLUKU o izboru radnice na radno mjesto kuharice na određeno puno radno vrijeme

I.
Đurđa Vranić iz Ferdinandovca, Trg slobode 6, izabire se na radno mjesto kuharice na određeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću KOŠUTICA Ferdinandovac po objavljenom Natječaju za radno mjesto kuharice objavljenom na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr 2. srpnja 2015. godine.

II.

Izabrana Đurđa Vranić ispunjava tražene uvjete iz Natječaja: srednja stručna sprema - kuhar.

III.

Izabrana Đurđa Vranić zaključit će s Dječjim vrtićom KOŠUTICA Ferdinandovac Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme radi zamjene u trajanju od 28. kolovoza 2015. do dana pravomoćnog prestanka privremene nesposobnosti za rad radnice na radnom mjestu kuharice ali ne duže od 1 (jedne) godine, uz uvjet probnog rada u trajanju 90 dana.

KLASA: 601-02/15-01/19
URBROJ: 2137/15-68-15-1
Ferdinandovac, 29. srpnja 2015.

DJEČJI VRTIĆ KOŠUTICA FERDINANDOVAC
UPRAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:

Robert Ščuka, dipl.kateh.