GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Saziv 18. sjednice Upravnog vijeća

Na temelju članka 14. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/00-01/21, URBROJ: 2137-68-00-1 od 14. srpnja 2000),

S A Z I V A M

18. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za srijedu, 4. svibnja 2016. s početkom u 13:00 sati