GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Saziv 19. sjednice Upravnog vijeća

Na temelju članka 14. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac KLASA: 601-02/00-01/21, URBROJ: 2137-68-00-1 od 14. srpnja 2000. godine,

S A Z I V A M

19. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za ponedjeljak, 20. lipnja 2016. s početkom u 09:00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Ferdinandovac, Ferdinandovac, Trg slobode 28.
Za sjednicu predlažem

D n e v n i r e d :

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o upisu nove djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagoškoj 2016/2017. godini,
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o objavi Natječaja za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara na neodređeno vrijeme,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu potraživanja za neplaćene usluge Dječjeg vrtića,
4. Razno.
Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme a eventualnu spriječenost nazočnosti da dojavite na tel. 048 817 660.
PREDSJEDNIK:

Robert Ščuka, dipl. kateh.
NALOG ZA DOSTAVU:

1. Robertu Ščuki, predsjedniku, Ferdinandovac, Dravska ulica 106/A,
2. Ljubici Penezić, potpredsjednici, Ferdinandovac, Trg slobode 10,
3. Ivanu Tabaku, članu, Ferdinandovac, Trg slobode 2,
4. Mariji Ščuka, članici, Ferdinandovac, Ulica Stari Drum 42,
5. Slađani Levačić, članici, Đurđevac, Mičetinac 83,
6. Nevenki Kovačić, ravnateljici Dječjeg vrtića KOŠUTICA,
7. Branku Kolaru, prof. općinskom načelniku Općine Ferdinandovac,
8. Vjekoslavu Jendrašicu, zamjeniku općinskog načelnika Općine Ferdinandovac,
9. Petru Benku, dipl. iur. pročelniku JUO Općine Ferdinandovac,
10. Nadici Kolar, dipl. inf. voditeljici Službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove
JUO Općine Ferdinandovac
11. Službi za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove JUO Općine Ferdinandovac,
12. Oglasna ploča Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac,
13. Pismohrani.