GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Saziv 5. sjednice UV Dječjeg vrtića "Košutica"

Na temelju članka 14. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac KLASA: 601-02/00-01/21, URBROJ: 2137-68-00-1 od 14. srpnja 2000. godine,

S A Z I V A M 

5. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac za četvrtak 7. ožujka 2014. s početkom u 09.00 sati. Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Ferdinandovac, Ferdinandovac, Trg slobode 28.

CIJELI TEKST SAZIVA