GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Lista reda prvenstva pri upisu (nove) djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2015/2016. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13), članka 3. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Košutica“ Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke“ županije broj 4/98) i članka 53. stavka 1. točke 20. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137/15-68-14-1 od 6. listopada 2014), a pozivom na Obavijest roditeljima o predbilježbi upisa djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 032-01/15-01/01, URBROJ: 2137/15-15-1 od 26. svibnja 2015) ravnateljica Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac, predlaže slijedeću

Listu reda prvenstva pri upisu (nove) djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2015/2016. godinu