GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Oglas za upis djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2016/2017. godinu

Na temelju članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/16-01/05, URBROJ: 2137/15-68-16-1 od 4. svibnja 2016), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac objavljuje

Oglas za upis djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2016/2017. godinu