GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Plan upisa djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2016/2017. godinu

Na temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/16-01/05, URBROJ: 2137!5-68-16-1 od 4. svibnja 2016), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 18. sjednici 4. svibnja 2016. donijelo je

Plan upisa djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2016/2017. godinu