GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Plan korištenja godišnjih odmora zaposlenica Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac u 2016. godini

Na temelju članka 53. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137/15-68-14-1 od 6. listopada 2014), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 18. sjednici održanoj 4. svibnja 2016. donijelo je

Plan korištenja godišnjih odmora zaposlenica Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac u 2016. godini