GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac

Na temelju članka 15.a, 19. i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137-68/14-1 od 6. listopada 2014), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 18. sjednici održanoj 4. svibnja 2016. donijelo je

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac