Održane predstave u vrtićima u sklopu projekta „Održive misli“

odrzivemisli

odrzivemisli grbovi

 

Dana 26. rujna 2019. godine održana je predstava pod nazivom „Kompot ili kompost?“ u sklopu projekta „Održive misli“ u Dječjem vrtiću Košutica u Ferdinandovcu.

Predstavu je izvelo Gradsko kazalište Đurđevac u trajanju od 30 minuta.

Tema predstava bila je pravilno odvajanje otpada i kompostiranje te posljedice zagađenja. Kroz zanimljivu i dinamičnu radnju te pravu „borbu“ za vrijednu sirovinu odnosno biootpad, djeci je prikazano pravilno odvajanje biootpada, dobrobiti kompostiranja te važnost svakog pojedinca u sustavu održivog gospodarenja otpadom.

Cilj je da djeca usvoje navike pravilnog odvajanja i nauče važnost kompostiranja od najranije dobi što će voditi smanjenju količina biootpada na odlagalištu te njegov štetan utjecaj.

Projekt Održive misli provodi se u trajanju od 20 mjeseci, odnosno od 17. travnja 2018. – 17. prosinca 2019. godine, a sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Kohezijskog fonda.

Korisnik projekta je Grad Đurđevac, dok su partneri na provedbi projekta općine: Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete I Virje. Ukupan iznos projekta iznosi 492.494,32 kune, dok je iznos EU potpore je 418.620,16 kuna.

footer odrzivemisli

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda.

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac

Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac obavještava roditelje da je Vrtić ishodio suglasnost za otvaranje nove odgojno-obrazovne skupine.

Upisi u novu odgojno-obrazovnu skupinu provoditi će se temeljem novog natječaja.

Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 2019./2020. godinu zaprimat će se od 19.  rujna do zaključno 4. listopada 2019. godinesvakog radnog dana u vremenu od 0800 do 1500 sati u prostorijama Dječjeg vrtića, na adresi Trg slobode 36, Ferdinandovac.

Zahtjevi za upis djece i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u Dječjem vrtiću radnim danom od 0800 do 1500 sati.

U novootvorenu odgojno-obrazovnu skupinu upisuju se djeca starosti do tri godine s minimalno navršenom jednom godinom života zaključno do 31. listopada tekuće godine.

Korisnik usluga (roditelj/skrbnik) podnosi zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac uz koji prilaže sljedeće dokumente u preslikama:

 1. Popunjeni obrazac Zahtjeva za upis
 2. Preslika rodnog lista djeteta
 3. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika(kopirati obje strane)
 4. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu djeteta
 5. Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta
 6. Presliku knjižice imunizacije (knjižica cijepljenja)
 7. Potvrdu Hrvatskog zavoda za za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja/skrbnika
 8. Potvrdu o statusu invalida Domovinskog rata roditelja/skrbnika
 9. Rješenju o pravu na dječji doplatak.

Odluka o raspisivanju Natječaja za upis djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2019./2020. godinu.za pedagošku 2019./2020. godinu.

Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu  se dobiti u Dječjem vrtiću ili pozivom na broj: 048/817-660 (radnim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 sati).

POČETAK UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE („MALA ŠKOLA“) U DJEČJEM VRTIĆU KOŠUTICA FERDINANDOVAC

Obavještavaju se roditelji/skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program Predškole ( „Mala škola“ ) u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac  odvijati u razdoblju 16.09.2019.-20.09.2019. godine.

U ovoj pedagoškoj godini u programu Predškole prema zakonu uključena su sva djeca rođena u vremenu od 1. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine s prebivalištem na području Općine Ferdinandovac, koja nisu uključena u redoviti cjelodnevni program Vrtića.

Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti svakim radnim danom u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac.

RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE DJECE UPISANE U PROGRAM PREDŠKOLE BITI ĆE DANA 23.09.2019.GODINE – PONEDJELJAK U 16:00 SATI U DJEČJEM VRTIĆU KOŠUTICA.

Održane predstave u vrtićima u sklopu projekta „Održive misli“ KK.06.3.1.07.0015

header odrzivemisli

Dana 13.lipnja 2019. godine održana je predstava pod nazivom „U šumici malenoj“ u sklopu projekta „Održive misli“ u Dječjem vrtiću Košutica u Ferdinandovcu.

Predstavu je izvelo Gradsko kazalište Đurđevac u trajanju od 30 minuta.

Tema predstava bila je pravilno odvajanje otpada, recikliranje te posljedice zagađenja. Kroz zanimljivu i dinamičnu radnju u šumskom svijetu i među životinjama, djeci je prikazano pravilno odvajanje otpada, važnost svakog pojedinca u sustavu održivog gospodarenja otpadom te posljedice zagađenja.

Cilj je da djeca usvoje navike pravilnog odvajanja i nauče važnost recikliranja od najranije dobi što će voditi smanjenju količina otpada na odlagalištu te njegov štetan utjecaj.

Projekt Održive misli provodi se u trajanju od 20 mjeseci, odnosno od 17. travnja 2018. – 17. prosinca 2019. godine, a sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Kohezijskog fonda. 

Korisnik projekta je Grad Đurđevac, dok su partneri na provedbi projekta općine: Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete I Virje. Ukupan iznos projekta iznosi 492.494,32 kune, dok je iznos EU potpore je 418.620,16 kuna.

 

footer odrzivemisli

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda.

Oglas za upis djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2019./2020. godinu

Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 2019./2020. godinu zaprimat će se od 13. do zaključno 28. svibnja 2019. godinesvakog radnog dana u vremenu od 0800 do 1500 sati u prostorijama Dječjeg vrtića, na adresi Trg slobode 36, Ferdinandovac.

Zahtjevi za upis djece i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u Dječjem vrtiću radnim danom od 0800 do 1500 sati.

U Dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu.

        Korisnik usluga (roditelj/skrbnik) podnosi zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac uz koji prilaže slijedeće dokumente u preslikama:

 1. Popunjeni obrazac Zahtjeva za upis
 2. Preslika rodnog lista djeteta
 3. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika(kopirati obje strane)
 4. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu djeteta
 5. Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta
 6. Presliku knjižice imunizacije (knjižica cijepljenja)
 7. Potvrdu Hrvatskog zavoda za za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja/skrbnika
 8. Potvrdu o statusu invalida Domovinskog rata roditelja/skrbnika
 9. Rješenju o pravu na dječji doplatak.

       Odluka o upisu djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2019./2020. godinu.

        Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu  se dobiti u Dječjem vrtiću ili pozivom na broj: 048/817-660 (radnim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 sati).

Proslava Dana očeva u Dječjem vrtiću Košutica

Uoči spomendana sv.Josipa, u Dječjem vrtiću Košutica obilježen je Dan očeva. Sudjelovalo je 20 očeva sa svojom djecom u raznim natjecanjima i kreativnim radionicama, a djeca su za svoje očeve izradile prigodne čestitke. Odaziv ovolikog broja roditelja pokazatelj je odlične suradnje vrtića i obitelji ,a više od mnogih riječi govorila su sretna lica djece. Ovo druženje doprinosi zbližavanje djece s očevima, međusobnoj suradnji i podršci u raznim aktivnostima i svakodnevnom životu.

Stranica 1 od 4