Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 2023./2024. godinu

djeca u vrticuZahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 2023./2024. godinu zaprimat će se od 27. ožujka 2023. do zaključno 11. travnja 2023. godine do 15:00 sati. Početak zaprimanja prijava je 27. ožujka  2023. godine od 08:00 sati.

U Dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu.

                Obrazac Zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u Dječjem vrtiću (ispred glavnog ulaza Dječjeg vrtića) radnim danom od 0700 do 1600 sati.

Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić zaprimat će se na sljedeće načine:

  • osobnom dostavom na adresu Trg slobode 36, 48356 Ferdinandovac
  • uslugom Hrvatske pošte- preporučenom poštanskom pošiljkom S POŠTANSKOM NAZNAKOM DATUMA i VREMENA SLANJA POŠTEna adresu: Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac ,Trg slobode 36,Ferdinandovac s naznakom- „za upis u Dječji vrtić“.

Uz Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić potrebno je dostaviti svu upisnu dokumentaciju.

Upisna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu za upis djeteta u Dječji vrtić je sljedeća:

  • Rodni list djeteta,
  • Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika (kopirati obje strane),
  • Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu djeteta,
  • Potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potrebno dostaviti najkasnije do 31. srpnja 2023.godine),
  • Preslika knjižice imunizacije (knjižica cijepljenja),
  • Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja/skrbnika,
  • Potvrda o statusu invalida Domovinskog rata roditelja/skrbnika,
  • Rješenje o pravu na dječji doplatak.

Upisna dokumentacija može se dostaviti u preslikama.

Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu  se dobiti u Dječjem vrtiću ili pozivom na broj: 048/817-660 ili 098/516-443 (radnim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 sati).

 

Odluka o objavi Oglasa za upis djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 23.-24. godinu (docx)

POZIV NA MAŠKARE

maskirana djeca

 

Dana, 21. veljače u 10:30 sati u Društvenom domu Ferdinandovac, dječji vrtić Košutica Ferdinandovac organizira maškare. Sa zadovoljstvom pozivaju se sva djecu s područja općine Ferdinandovac da se pridruže u zabavi i plesu!

Čekaju vas krafne i topli čaj!!!

Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac

Dovršeni radovi uređenja i opremanja igrališta i okoliša Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac

U sklopu projekta „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ izvršeni su radovi uređenja i opremanja igrališta i okoliša Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac.

Projektom je uređeno i opremljeno igralište Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac sa tri nova igrala ispod koje su antisters podloge na izrađenim betonskim podlogama. Nabavljene su parkovne klupe i koševi za odvojeno odlaganje otpada. Uređen je i prilaz objektu demontažom dotrajalih opločnjaka i ugradnjom novih.

Projekt je sufinancirao Središnji državni ured za demografiju i mlade iznosom od 90.000,00 kuna/11.945,05 eura temeljem uspješne prijave Općine Ferdinandovac kao nositelja projekta na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima.

radovi vrtic 01b

radovi vrtic 02b

radovi vrtic 03b

radovi vrtic 04

POČETAK UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE („MALE ŠKOLE“) U DJEČJEM VRTIĆU KOŠUTICA FERDINANDOVAC

happy children in school t20 go6AQkObavještavaju se roditelji/skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program Predškole ( „Mala škola“ ) u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac odvijati u razdoblju 23.09.2022.-28.09.2022. godine.

U ovu pedagoškoj godini u programu Predškole  uključena su sva djeca rođena u vremenu od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine s prebivalištem na području Općine Ferdinandovac, koja nisu uključena u redoviti cjelodnevni program Vrtića.

Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti svakim radnim danom u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članaka 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac KLASA: 601-02/22-01/45, URBROJ: 2137/15-68-22-4 od 18. srpnja 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac.

Tekst natječaja objavljen je u „Narodnim novinama“  broj 88/22 od dana 29. srpnja 2022. godine (https://narodne-novine.nn.hr/), na mrežnim stranicama Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr  i na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac.

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac (pdf)

Stranica 1 od 9