POČETAK UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE („MALE ŠKOLE“) U DJEČJEM VRTIĆU KOŠUTICA FERDINANDOVAC

happy children in school t20 go6AQkObavještavaju se roditelji/skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program Predškole ( „Mala škola“ ) u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac odvijati u razdoblju 23.09.2022.-28.09.2022. godine.

U ovu pedagoškoj godini u programu Predškole  uključena su sva djeca rođena u vremenu od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine s prebivalištem na području Općine Ferdinandovac, koja nisu uključena u redoviti cjelodnevni program Vrtića.

Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti svakim radnim danom u Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članaka 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac KLASA: 601-02/22-01/45, URBROJ: 2137/15-68-22-4 od 18. srpnja 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac.

Tekst natječaja objavljen je u „Narodnim novinama“  broj 88/22 od dana 29. srpnja 2022. godine (https://narodne-novine.nn.hr/), na mrežnim stranicama Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr  i na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac.

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac (pdf)

DJEČJEM VRTIĆU KOŠUTICA FERDINANDOVAC DODIJELJEN CERTIFIKAT „SIGURAN VRTIĆ“

dv kosutica siguran vrticPotreba za sigurnošću jedna je od temeljnih ljudskih potreba. Sigurno i stabilno okruženje uvjet je zdravog tjelesnog i psihičkog razvoja djeteta. Prema UN-ovoj Konvenciji o pravima djece svako dijete ima pravo biti sigurno i zaštićeno, a dužnost  odraslih je:

 • osigurati sigurno okruženje
 • osnaživati dijete u prepoznavanju potencijalno opasnih situacija
 • osamostaljivati dijete i jačati ga za snalaženje u problemskim situacijama
 • naučiti dijete odgovornom ponašanju.

U ovim izazovnim vremenima potrebno je razumijeti važnost pripremljenosti za izvanredne situacije, naučiti pravilno postupati prije , za vrijeme i nakon izvanrednih situacija.

Sredinom rujna 2021. godine dječji vrtić Košutica Ferdinandovac uključio se u  projekt Hrvatskog Crvenog križa I platformu Sigurnije škole i vrtići.

Cilj projekta poboljšati je znanja i ojačati kompetencije djece, odgojitelja i ostalih  za teme: priprema za izvanredne situacije, prva pomoć , sigurnost u školama i vrtićima, te pružanje psihološke podrške.

Odgojiteljice su kroz projekt stekle nova znanja i vještine koje su provodile u vrtiću kroz svakodnevne aktivnosti i igru čime su poboljšana znanja mališana na temu sigurnosti.

Ponos vrtića je oznaka „SIGURAN VRTIĆ“, dobivena za uspješno provedene aktivnosti.

Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 2022./2023.godinu.

djeca u vrticuZahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 2022./2023. godinu zaprimat će se od 23. svibnja do zaključno 6. lipnja 2022. godine do 15:00 sati. Početak zaprimanja prijava je 23. svibnja  2022. godine od 08:00 sati.

U Dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu.

                Obrazac Zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u Dječjem vrtiću (ispred glavnog ulaza Dječjeg vrtića) radnim danom od 0700 do 1600 sati.

Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić zaprimat će se na sljedeće načine:

 • elektroničkim putemna e-mail adresu vrtića Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
 • osobnom dostavom na adresu Trg slobode 36, 48356 Ferdinandovac
 • uslugom Hrvatske pošte- preporučenom poštanskom pošiljkom S POŠTANSKOM NAZNAKOM DATUMA i VREMENA SLANJA POŠTE na adresu: Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac ,Trg slobode 36,Ferdinandovac s naznakom- „za upis u Dječji vrtić“.

Uz Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić potrebno je dostaviti svu upisnu dokumentaciju.

Upisna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu za upis djeteta u Dječji vrtić je sljedeća:

 • Rodni list djeteta,
 • Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika (kopirati obje strane),
 • Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu djeteta,
 • Potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potrebno dostaviti najkasnije do 31. srpnja 2022.godine),
 • Preslika knjižice imunizacije (knjižica cijepljenja),
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja/skrbnika,
 • Potvrda o statusu invalida Domovinskog rata roditelja/skrbnika,
 • Rješenje o pravu na dječji doplatak.

Upisna dokumentacija može se dostaviti u preslikama.

Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu  se dobiti u Dječjem vrtiću ili pozivom na broj: 048/817-660 (radnim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 sati).

Odluka o objavi Oglasa za upis djece u DV KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2022. 2023. godinu (docx)

Općini Ferdinandovac odobrena sredstva za izgradnju fotonaponske elektrane na zgradi Dječjeg vrtića Košutica u Ferdinandovcu

solarni paneli ilustracijaUspješnom prijavom na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije" iz programa Energija i klimatske promjene u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma, Općini Ferdinandovac odobrena su sredstva za izgradnju fotonaponske elektrane jačine 5 kw na zgradi Dječjeg vrtića Košutica.

Partner Općine na ovom projektu je Regionalna energetska agencija Sjever, procjenjena vrijednost radova iznosi 92.684,50 uz sufinanciranje od 85%.

Izgradnjom fotonaponske elektrane očekuje se značajno smanjenje troškova za električnu energiju.

Stranica 1 od 8