POZIV NA MAŠKARE

maskare djeca

 

Dana, 13. veljače u 10:00 sati ispred Društvenog doma Ferdinandovac, dječji vrtić Košutica Ferdinandovac organizira maškare. Sa zadovoljstvom pozivaju se sva djeca s područja općine Ferdinandovac da se pridruže u zabavi i plesu.

Čekaju vas krafne i topli čaj!

Podjela dječjih darova povodom blagdana sv. Nikole

sveti nikola ilustracijaOpćina Ferdinandovac osigurala je i ove godine povodom blagdana sv. Nikole darove za svoje najmlađe sumještane.

Podjela dječjih darova biti će u ponedjeljak, 4.12.2023. u Društvenom domu u Ferdinandovcu sa početkom u 17.30 sati uz prigodni program koji će izvesti polaznici Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac  i OŠ Ferdinandovac.

Pravo na dar imaju sva djeca sa područja Općine Ferdinandovac od rođenja do, zaključno, polaska u 4. razred osnovne škole.

Roditelji polaznika Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac oslobađaju se plaćanja cijene vrtića za svibanj 2023. godine

djeca u skoliRoditelji/skrbnici djece polaznika Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac oslobađaju se plaćanja cijene vrtića za svibanj 2023. godine (odnosi se na redovni program).

Općini Ferdinandovac odobreno je 29.040,00 eura za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Sukladno sklopljenom ugovoru o sufinanciranju Općina Ferdinandovac preuzela je obvezu osloboditi roditelje polaznika Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac plaćanja cijene vrtića za svibanj 2023. godine.

Odluka o izuzimanju od obveze plaćanja udjela u cijeni Vrtića za mjesec svibanj 2023.

Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac pokreće aktivnosti za otvaranje nove, četvrte odgojne skupine

djeca u vrticuDječji vrtić Košutica Ferdinandovac proveo je natječaj za upis djece za pedagošku 2023./2024. godinu.

Temeljem pristiglih prijava ukazala se potreba za otvaranjem dodatne, četvrte odgojne skupine jer sadašnji kapacitet vrtića nije dovoljan da bi se sva prijavljena djeca i upisala. Zbog toga su pokrenute aktivnosti prenamjene prostora i ishođenja uporabne dozvole na osnovu koje bi se zatražilo odobrenje za otvaranje nove odgojne skupine.

Za tu namjenu iskoristiti će se  postojeći uređeni prostor u sklopu vrtića koji se trenutno koristi za potrebe male škole, održavanje kraćih programa, roditeljskih sastanaka i slično.

U planu je sve potrebne aktivnosti dovršiti najkasnije do početka nove pedagoške godine, odnosno do 1. rujna kako bi i nova skupina započela s redovnim radom.

Time bi se kapacitet vrtića povećao sa sadašnjih 48 na 64 mjesta i  omogučilo da sva prijavljena djeca budu i upisana u vrtić, te da ne postoje liste čekanja.

Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 2023./2024. godinu

djeca u vrticuZahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 2023./2024. godinu zaprimat će se od 27. ožujka 2023. do zaključno 11. travnja 2023. godine do 15:00 sati. Početak zaprimanja prijava je 27. ožujka  2023. godine od 08:00 sati.

U Dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu.

                Obrazac Zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u Dječjem vrtiću (ispred glavnog ulaza Dječjeg vrtića) radnim danom od 0700 do 1600 sati.

Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić zaprimat će se na sljedeće načine:

  • osobnom dostavom na adresu Trg slobode 36, 48356 Ferdinandovac
  • uslugom Hrvatske pošte- preporučenom poštanskom pošiljkom S POŠTANSKOM NAZNAKOM DATUMA i VREMENA SLANJA POŠTEna adresu: Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac ,Trg slobode 36,Ferdinandovac s naznakom- „za upis u Dječji vrtić“.

Uz Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić potrebno je dostaviti svu upisnu dokumentaciju.

Upisna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu za upis djeteta u Dječji vrtić je sljedeća:

  • Rodni list djeteta,
  • Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika (kopirati obje strane),
  • Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu djeteta,
  • Potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potrebno dostaviti najkasnije do 31. srpnja 2023.godine),
  • Preslika knjižice imunizacije (knjižica cijepljenja),
  • Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja/skrbnika,
  • Potvrda o statusu invalida Domovinskog rata roditelja/skrbnika,
  • Rješenje o pravu na dječji doplatak.

Upisna dokumentacija može se dostaviti u preslikama.

Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu  se dobiti u Dječjem vrtiću ili pozivom na broj: 048/817-660 ili 098/516-443 (radnim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 sati).

 

Odluka o objavi Oglasa za upis djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 23.-24. godinu (docx)

Stranica 1 od 9