GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac pokreće aktivnosti za otvaranje nove, četvrte odgojne skupine

djeca u vrticuDječji vrtić Košutica Ferdinandovac proveo je natječaj za upis djece za pedagošku 2023./2024. godinu.

Temeljem pristiglih prijava ukazala se potreba za otvaranjem dodatne, četvrte odgojne skupine jer sadašnji kapacitet vrtića nije dovoljan da bi se sva prijavljena djeca i upisala. Zbog toga su pokrenute aktivnosti prenamjene prostora i ishođenja uporabne dozvole na osnovu koje bi se zatražilo odobrenje za otvaranje nove odgojne skupine.

Za tu namjenu iskoristiti će se  postojeći uređeni prostor u sklopu vrtića koji se trenutno koristi za potrebe male škole, održavanje kraćih programa, roditeljskih sastanaka i slično.

U planu je sve potrebne aktivnosti dovršiti najkasnije do početka nove pedagoške godine, odnosno do 1. rujna kako bi i nova skupina započela s redovnim radom.

Time bi se kapacitet vrtića povećao sa sadašnjih 48 na 64 mjesta i  omogučilo da sva prijavljena djeca budu i upisana u vrtić, te da ne postoje liste čekanja.