GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Oglas za upis djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2019./2020. godinu

Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 2019./2020. godinu zaprimat će se od 13. do zaključno 28. svibnja 2019. godinesvakog radnog dana u vremenu od 0800 do 1500 sati u prostorijama Dječjeg vrtića, na adresi Trg slobode 36, Ferdinandovac.

Zahtjevi za upis djece i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u Dječjem vrtiću radnim danom od 0800 do 1500 sati.

U Dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu.

        Korisnik usluga (roditelj/skrbnik) podnosi zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac uz koji prilaže slijedeće dokumente u preslikama:

  1. Popunjeni obrazac Zahtjeva za upis
  2. Preslika rodnog lista djeteta
  3. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika(kopirati obje strane)
  4. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu djeteta
  5. Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta
  6. Presliku knjižice imunizacije (knjižica cijepljenja)
  7. Potvrdu Hrvatskog zavoda za za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja/skrbnika
  8. Potvrdu o statusu invalida Domovinskog rata roditelja/skrbnika
  9. Rješenju o pravu na dječji doplatak.

       Odluka o upisu djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2019./2020. godinu.

        Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu  se dobiti u Dječjem vrtiću ili pozivom na broj: 048/817-660 (radnim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 sati).